Nasz poradnik

Poradnik dla całej rodziny - Portal "Nasze Zdrowie". Serwis informacyjny poświęcony zdrowiu. Codziennie nowe informacje. Artykuły na temat problemów zdrowotnych. Porady jak dbać o nasze zdrowie.
Więcej…

Jesteś TUTAJ:

Start ONKOLOGIA
ONKOLOGIA
AXA – kompleksowe wsparcie w walce z nowotworem

AXAFirma ubezpieczeniowa AXA od pięciu lat oferuje na rynku polskim produkty ubezpieczeniowe, które są ukierunkowane na ochronę życia i zdrowia Polaków. Działania AXA mają na celu przede wszystkim zachęcić Klientów do odpowiedzialnego podejścia do własnego życia i zabezpieczenia się na przyszłość przed nagłym zachorowaniem. Dlatego też do oferty AXA trafił produkt „Pomoc na Raka”, mający przede wszystkim znacznie złagodzić negatywne skutki finansowe związane z nowotworem i kompleksowo wesprzeć Klienta na drodze do zdrowia.

Więcej…
 
Nowotworów kości u dzieci  Email
ONKOLOGIA - NOWOTWORY

NOWOTWORY KOŚCI U DZIECI

Do najczęstszych nowotworów kości u dzieci i młodzieży zaliczamy mięsaka kościopochodnego (osteosarcoma) i mięsaka Ewinga.
Mięsak kościopochodny najczęściej jest zlokalizowany w okolicy kolana, natomiast mięsak Ewinga może dotyczyć kości miednicy, uda, przedramienia, albo żeber.
Nowotwory kości najczęściej występują w wieku pomiędzy 10 - 20 r. ż. i stanowią ok. 6% wszystkich nowotworów dziecięcych.


Jakie są objawy ?

Ból kości, obrzęk lub bolesność w okolicy kości lub okolicy stawu, upośledzenie prawidłowych ruchów, osłabienie kości prowadzące do złamań, ogólne zmęczenie, gorączka, utrata masy ciała, niedokrwistość. Zdarza się, że dziecko ulega urazom w czasie zabawy, a bolesność utrzymuje się długo - dłużej niż powinno wystarczyć do zagojenia urazu.

Więcej…
 
RAK JAJOWODU  Email
ONKOLOGIA - NOWOTWORY

Pierwotny rak jajowodu należy do najrzadszych i źle rokujących nowotworów żeńskich narządów płciowych. Jego przyczyną może być przewlekłe zapalenie przydatków wywodzące się z jajowodów lub gruźlica ,ale powiązania te nie są do końca jasne.  Nie leczony  może dawać przeżuty do sąsiednich narządów , jak macica i jajniki, lub do odległych narządów przez naczynia limfatyczne.

OBJAWY:

Objawy w pierwotnym raku jajowodu są nieswoiste. Najczęściej pierwszym objawem jest patologiczne krwawienie z jamy macicy. W mniej niż 50% przypadków występuje klasyczna triada: ból, wodniste upławy i palpacyjny  guz przydatków. U 70% pacjentek z nowotworem złośliwym jajowodu stwierdza się pierwotną niepłodność

ROZPOZNANIE:

Więcej…
 
Białaczka- choroba krwi  Email
ONKOLOGIA - NOWOTWORY

BIAŁACZKA – CHOROBA KRWI

Najczęstszymi nowotworami dziecięcymi są białaczki, głównie ostra białaczka limfoblastyczna, rzadziej ostra białaczka szpikowa. W przebiegu białaczek dochodzi do niedokrwistości i zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, które stanowią nieraz spory problem leczniczy.

ZWIASTUNY
Objawy choroby są mało charakterystyczne. Ze względu na zmniejszającą się liczbę krwinek czerwonych występuje niedokrwistość - dziecko jest blade, łatwo się męczy. Ponieważ szpik produkuje zbyt mało płytek krwi odpowiedzialnych za jej krzepnięcie - na skórze z błahego powodu pojawiają się sińce i wybroczyny. Dziecko może krwawić z nosa. Ze względu na nieprawidłowe krwinki białe - występują nawracające zakażenia, gorączka. Jeśli dodatkowo dziecko skarży się na bóle kości, a wymienione oznaki nie ustępują - warto je przebadać. Przy białaczce lekarz może także dostrzec powiększenie węzłów chłonnych, wątroby, śledziony, ślinianek, gonad. Leukemię rozpoznaje się głównie na podstawie badania szpiku, pobranego poprzez nakłucie odpowiednią igłą jamy szpikowej kości dziecka (w znieczuleniu miejscowym).

TYPY CHOROBY:

BIAŁACZKI dzieli się na OSTRE, czyli takie, które szybko powodują objawy i PRZEWLEKŁE - te mogą pozostać niewykryte bardzo długo. Każdy z tych dwóch typów białaczek dzieli się dodatkowo na: SZPIKOWE (przemianie nowotworowej ulega zdrowa komórka, z której normalnie powstałyby granulocyty) i LIMFOBLASTYCZNE (zaburzony jest rozwój młodych limfocytów).

FORMY LECZENIA BIAŁACZKI

U dzieci najczęściej występuje ostra białaczka limfoblastyczna. Konieczna jest wtedy hospitalizacja. W odpowiednich oddziałach specjalistycznych klinik podawane są pacjentom leki - cytostatyki, które hamują podziały komórek - jest to CHEMIOTERAPIA. Czasem stosuje się RADIOTERAPIĘ - leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego. Terapia ta ma wiele skutków ubocznych - wypadanie włosów, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchów - ale często umożliwia wyleczenie z choroby - doprowadza do tzw. remisji białaczki i podtrzymuje ten stan. Jednak dla wielu dzieci, kiedy standardowe leczenie jest niewystarczające, jedynym sposobem na pokonanie białaczki jest PRZESZCZEPIENIE SZPIKU.

Więcej…
 
Choroby nowotworowe u dzieci  Email
ONKOLOGIA - NOWOTWORY

CHOROBY NOWOTWOROWE U DZIECI


Nowotwory obok wypadków i wad wrodzonych są jedną z trzech głównych przyczyn zgonów wśród dzieci. W Polsce każdego roku odnotowuje się ok. 1000-1200 nowych przypadków schorzeń nowotworowych u dzieci. W początkowym etapie choroby całkowite wyleczenie jest możliwe w ponad 90 procentach przypadków. Niestety w Polsce choroby nowotworowe u dzieci bardzo rzadko są rozpoznawane we wczesnym stadium. Szacuje się, że tylko 8 proc. nowotworów u najmłodszych rozpoznawanych jest w pierwszym okresie zaawansowania. W Europie Zachodniej odsetek ten wynosi 25 procent. Trudność polega m.in. na tym, że rozwój nowotworu u dzieci przebiega bardzo szybko. U dorosłych podwojenie liczby komórek nowotworowych następuje w okresie ok. 3 miesięcy, u dzieci w ciągu trzech tygodni, a czasem nawet jednego dnia. Dodatkową trudnością jest nieswoistość objawów. Np. poranne bóle głowy i mdłości sugerują raczej kłopoty z przewodem pokarmowym niż guza mózgu, bóle nóg raczej kojarzą się z tym, że kości rosną, a nie z ostrą białaczką. Proste badanie krwi, wykonanie zdjęcia RTG lub badania USG może pomóc szybko postawić diagnozę. Ważne zatem, by rodzice nie zwlekali z wizytą u lekarza, ale szybko zgłaszali wszystko, co tylko ich zaniepokoi w stanie dziecka. Czujność powinni zwiększyć też lekarze pierwszego kontaktu i nie zwlekać ze skierowaniem dziecka na dalsze badania pomocne w rozstrzygnięciu czy zgłaszane objawy mają związek z chorobą nowotworową, czy też nie.

Rodzaje nowotworów rozpoznawanych u dzieci różnią się od tych, które występują u dorosłych. U dzieci najczęściej rozpoznaje się białaczki, chłoniaki, chorobę Hodgkina, a więc nowotwory układu krwiotwórczego.

Drugą pod względem częstości grupę tych schorzeń stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, głównie guzy mózgu. Trzecia grupa nowotworów obejmuje guzy lite różnych narządów i tkanek.

Przyczyny prowadzące do procesu nowotworowego są wielorakie i zróżnicowane. Sam proces przebiega zazwyczaj wieloetapowo i odgrywają w nim rolę zarówno czynniki konstytucjonalne, genetyczne, jak i środowiskowe.

WŚRÓD CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO WYSTĄPIENIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ, NALEŻY WYMIENIĆ:

1. Promieniowanie jonizujące - zwiększona zachorowalność na ostre i przewlekłe białaczki szpikowe wśród dzieci napromieniowanych w wyniku wybuchów bomb jądrowych w Japonii, występowanie drugich nowotworów u dzieci po radioterapii.

2. Leki stosowane w/ ciąży - np. dietylstilbestrol, feny toina, chlorambucyl, barbiturany. Leki podawane dzieciom - np. leki alkilujące stosowane w chemioterapii nowotworów.

3. Niektóre wirusy - np. wirus Epsteina-Barr związany z chorobami limfoproliferacyjnymi, zwłaszcza komórek typu B, wirus zapalenia wątroby typu B związany z rakiem wątroby.

 

Więcej…
 
SPOSOBY NA DOLEGLIWOŚCI

DOMOWE I SPRAWDZONE SPOSOBY NA RÓŻNE DOLEGLIWOŚCI

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁÓW

WITAMINY I MINERAŁY

UZDAWIAJĄCA MOC WITAMIN I MINERAŁÓW

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁÓW